برمس پایتون کوتوله Dwarf Burmese Python

نام علمی : P. bivittatus progschai

حداکثر سایز : ۲ متر

طول عمر : ۲۰-۳۰ سال

زیستگاه : آسیای جنوب شرقی

تغذیه : پرندگان – موش سوری – رت و سایر پستانداران

دمای محیط : روز ۲۷-۳۰ و شب ۲۰-۲۲ درجه سانتیگراد

دمای زیر لامپ: ۳۵-۴۰ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۶۵ درصد

توضیحات :
برمس پایتون کوتوله جز پایتون های کمیاب بشمار میاید. برمس پایتون ها مارهایی آرام هستند .۱۲ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

bur p