نوت Fire belly Newt

نام علمی :Cynops

حداکثر سایز : ۱۰ سانتیمتر

طول عمر : ۶-۱۰ سال

زیستگاه : چین – ژاپن

تغذیه : حشرات

دمای محیط : ۱۳-۲۵ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۸۰-۱۰۰ درصد

توضیحات :
۱۰ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

toad