Flying Dragon

نام علمی :draco volans

حداکثر سایز : ۲۳ سانتیمتر

طول عمر : نا مشخص

زیستگاه : آسیای جنوب شرقی

تغذیه : حشرات (مورچه – موریانه)

دمای محیط : روز۲۴-۲۸ و شب ۲۱ درجه سانتیگراد

دمای زیر لامپ: ۳۱ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۵۵-۶۵ درصد

توضیحات :
با توجه به پرده(باله) های کناری دست و پای خود میتواند تا طول ۸متر را پردیده و همانند پرنده مسافت هایی را در هوا طی کند. ۱۰-۱۲ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

sail