لاکپشت Giant Leaf Turtle

نام علمی :Cyclemys dentate

حداکثر سایز : ۲۴ سانتیمتر

طول عمر : ۴۰-۵۰ سال

زیستگاه : آسیای جنوب شرقی

تغذیه : همه چیز خوار

دمای محیط : روز ۲۶-۲۸ و شب ۲۱ درجه سانتیگراد

دمای زیر لامپ: ۳۷ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۸۰-۹۵ درصد

توضیحات :
دیگر نامشان Asian leaf turtle است. ۱۰-۱۲ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

chins w d