پایتون Granite Spotted Python

نام علمی : Antaresia maculosa

حداکثر سایز : ۱٫۴ متر

طول عمر : ۱۵-۲۵ سال

زیستگاه : استرالیا

تغذیه : موش سوری – رت

دمای محیط : روز ۲۴-۲۶ و شب ۲۰-۲۲ درجه سانتیگراد

دمای زیر لامپ: ۳۰-۳۲ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۵۰-۶۰ درصد

توضیحات :
۱۰-۱۲ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

ball p