لاکپشت Japanese Pond Turtle

نام علمی : Mauremys japonica

حداکثر سایز : ۱۵ سانتیمتر

طول عمر : ۲۰ سال

زیستگاه : ژاپن

تغذیه : همه چیز خوار

دمای محیط : روز ۲۴-۲۸ و شب ۲۲ درجه سانتیگراد

دمای زیر لامپ: ۳۰ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۸۰-۹۰ درصد

توضیحات :
۱۰-۱۲ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

chins w d