مار رت Japanese Rat Snake

نام علمی : Elaphe climacophora

حداکثر سایز : ۱٫۲-۱٫۶ متر

طول عمر : ۲۰ سال

زیستگاه : ژاپن

تغذیه : موش سوری – رت – مارمولک

دمای محیط : روز ۲۴-۲۶ و شب ۲۱ درجه سانتیگراد

دمای زیر لامپ: ۳۱ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۵۰-۶۰ درصد

توضیحات :
۱۰-۱۲ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

pin s