رتیل King Baboon Tarantula

نام علمی :Citharischius crawshayi

حداکثر سایز : ۲۰ سانتیمتر

طول عمر : ۶-۲۰ سال

زیستگاه : افریقا

تغذیه : گوشتخوار

دمای محیط : روز۲۴-۲۷ و شب ۲۲ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۷۵-۸۵ درصد

توضیحات :
باید به صورت تک نگهداری شوند. سم آنها ممکن است برای انسان خطراتی ایجاد کند. ۸-۱۰ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

tarantula3