لاکپشت Yellowfoot Tortoise

نام علمی : Chelonoidis carbonaria

حداکثر سایز : ۴۰-۵۵ سانتیمتر

طول عمر : ۵۰سال

زیستگاه : امریکا

تغذیه : گیاه و حشرات

دمای محیط : روز ۲۴-۳۲ و شب ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای زیر لامپ: ۴۰-۴۵ درجه سانتیگراد

رطوبت : ۶۰-۷۰درصد

توضیحات :
خویشاوند نزدیک لاکپشت red-footed tortoise هستند.بیشتر اوقات در حال استراحت کردن هستند. ۱۲-۱۴ ساعت نیاز به روشنایی دارند.

tegu